Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Niegowa

Kolorowy pasek
Urząd Gminy Niegowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Niegowa

Data publikacji strony internetowej:  2010-03-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Staśko, urzad@niegowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 315 10 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Gminy Niegowa znajduje się w Niegowie (42 – 320 Niegowa) przy ul. Sobieskiego Nr 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia : wejście główne od ul. Sobieskiego i wejście boczne od strony drogi do Postaszowic. Do wejścia głównego prowadzą schody. Zarówno z wejścia głównego jak i bocznego mogą korzystać zarówno goście jak i pracownicy.

   

  W Urzędzie brak recepcji i wyznaczonych obszarów kontroli.

   

  Dla osób na wózkach dostępne jest wejście boczne i część korytarza na parterze. Do drugiej części korytarza prowadzą schody ( 4 stopnie ). W budynku brak windy i urządzeń ułatwiających osobom na wózkach poruszanie się po budynku.

   

  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

   

  Bezpośrednio przy w wejściu bocznym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Trzecie miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się w odległości ok. 30 m od wejścia bocznego.

   

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   

  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

   

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   

  W budynku nie ma możliwości korzystania z polskiego języka migowego.


  Aplikacje mobilne
Wersja mobilna strony BIP Urzędu Gminy pozwala na zorientowanie się o zakresie spraw załatwianych w Urzędzie jak również umożliwia dostęp do części druków i formularzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij