Wybory ławników na lata 2020 - 2023

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że upływa kadencja ławników wybranych na lata 2016 - 2019. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693) Rada Gminy Niegowa dokona wyboru ławników na lata 2020 - 2023.

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie ustalił następującą liczbę ławników na kadencję 2020 -2023 dla Gminy Niegowa:

1) do Sądu Okręgowego w Częstochowie - 1
2) do Sądu Rejonowego w Myszkowie     - 1

Termin zgłaszania kandydatów na ławników
upływa 30 czerwca 2019 roku

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Gminy Niegowa tel. 34 315 10 20 wew. 123

                                                                                        Przewodnicząca
                                                                                    Rady Gminy Niegowa
                                                                                       /-/ Zofia Kasznia

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.