Zarządzenie Nr 196/2009 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Niegowa.

Zarządzenie Nr 291/2010 z dnia 22.07.2010 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie pracy w Urzędzie Gminy Niegowa wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 196/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku.