Adres elektronicznej skrzynki podawczej
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 
Urząd Gminy Niegowa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


KATALOG SPRAW - dokumenty do pobrania

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Niegowa


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom  publicznym (Dz. U. Nr  200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy Niegowa uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

UWAGA:   Aby można było złożyć do urzędu wniosek w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na stronie E-PUAP.  Konto jest bezpłatne.
Interesant składający wniosek powinien także posiadać kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów.

Certyfikaty kwalifikowane wydawane są przez centra certyfikacjii:

UNIZETO SA - Certum,
PWPW SA - Sigillum,
KIR SA - Szafir.Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.   Przekazanie dokumentu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

2.   Osobiste dostarczenie dokumentów do Sekretariatu,  w godzinach pracy Urzędu,  na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru:

§  pamięć masowa USB

§  płyta CD-RW, DVD-RWDokumenty przyjmowane są  w sekretariacie UG Niegowa, ul. Sobieskiego 1 pokój nr 13, w godzinach:


                      Poniedziałek:                7.30 - 15.00

Wtorek:                           7.30 - 16.30

Środa:                             7.30 - 15.30

Czwartek:                       7.30 - 15.30

Piątek:                            7.30 - 15.00


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2.   Akceptowane formaty załączników to:

a.     .DOC, .RTF

b.     .XLS

c.     .TXT

d.     .CSV

e.     .PDF

f.      dla plików graficznych:  .GIF, TIF, BMP, .JPG

g.     dla danych skompresowanych:  .ZIP

3.    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć  3 MB.

4.    Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.Urzędowe poświadczenie odbioru:


Urzędowe poświadczenie odbioru zawiera pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

  • Dokument doręczony do Urzędu Gminy Niegowa za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zostanie poświadczony drogą elektroniczną na adres nadawcy elektronicznym urzędowym poświadczeniem odbioru.
  • Dokument doręczony do Urzędu Gminy Niegowa na nośniku danych zostanie poświadczony poprzez zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru na tym samym nośniku danych z którego dostarczono dokument.