Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Niegowa

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Aktualności (240)
        Archiwum aktualności - rok 2017 (125)
        Archiwum aktualności - rok 2016 (125)
        Archiwum aktualności - rok 2015 (167)
    Dane podstawowe (1)
    Osoby (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Rada Gminy Niegowa - Transmisja obrad (1)
    Rządowe Centrum Legislacji (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (1)

Organy
    Wójt Gminy (1)
    Rada Gminy (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (0)
            Skład Rady Gminy Niegowa (1)
            Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa (1)
            Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niegowa (1)
            Komisje stałe Rady Gminy Niegowa (0)
                Składy osobowe komisji (1)
            Plan pracy Rady Gminy Niegowa (0)
            Informacja o posiedzeniach komisji (24)
            Informacja o zwołaniu Sesji i projekty Uchwał (26)
            Protokoły z przebiegu Sesji (1)
            Interpelacje Radnych (22)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            Skład Rady Gminy Niegowa (1)
            Przewodniczący Rady Gminy Niegowa (1)
            Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niegowa (1)
            Komisje stałe Rady Gminy Niegowa (0)
                Składy osobowe komisji (1)
            Plan pracy Rady Gminy Niegowa (0)
                Plan na rok 2015 (2)
            Informacja o posiedzeniach komisji (37)
            Informacja o zwołaniu Sesji i projekty Uchwał (43)
            Protokoły z przebiegu Sesji (1)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            Skład Rady Gminy Niegowa (1)
            Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa (1)
            Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niegowa (1)
            Komisje stałe Rady Gminy Niegowa (1)
                Składy osobowe komisji (1)
            Plan pracy Rady Gminy Niegowa (0)
                Plan na rok 2014 (2)
                Plan na rok 2013 (2)
                Plan na rok 2012 (2)
                Plan na rok 2011 (2)
            Informacja o zwołaniu Sesji (1)
            Protokoły z przebiegu Sesji (1)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
            Skład Rady Gminy Niegowa (1)
            Przewodniczący Rady Gminy Niegowa (1)
            Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niegowa (1)
            Komisje stałe Rady Gminy Niegowa (1)
                Składy osobowe komisji (1)
            Plan pracy Rady Gminy Niegowa (0)
                Plan na rok 2010 (2)
                Plan na rok 2009 (2)
                Plan na rok 2008 (2)
                Plan na rok 2007 (2)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Raport o stanie Gminy (2)
    Sołectwa (3)
    Jednostki organizacyjne (4)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Przetargi (5)
        Przetargi - rok 2021 (0)
            Inne (3)
        Przetargi - rok 2020 (0)
            Otwarte (1)
            Zamknięte (11)
            Informacje o wyborze ofert (10)
            Anulowane (6)
            Inne (13)
        Przetargi - rok 2019 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (12)
            Informacje o wyborze ofert (11)
            Anulowane (16)
            Inne (12)
        Przetargi - rok 2018 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (15)
            Informacje o wyborze ofert (13)
            Anulowane (4)
            Inne (14)
        Przetargi - rok 2017 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (13)
            Informacje o wyborze ofert (13)
            Anulowane (12)
            Inne (25)
        Przetargi - rok 2016 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (6)
            Informacje o wyborze ofert (6)
            Anulowane (3)
            Inne (42)
        Przetargi - rok 2015 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (10)
            Informacje o wyborze ofert (10)
            Anulowane (2)
            Inne (40)
        Przetargi - rok 2014 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (12)
            Informacje o wyborze ofert (12)
            Anulowane (12)
            Inne (37)
        Przetargi - rok 2013 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (16)
            Informacje o wyborze ofert (13)
            Anulowane (6)
            Inne (23)
        Przetargi - rok 2012 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (14)
            Informacje o wyborze ofert (14)
            Anulowane (4)
            Inne (15)
    Informacje dodatkowe (1)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
        Archiwum (4)
    Regulamin pracy (1)
    Regulamin wynagradzania (1)
        Archiwum (1)
    Konkursy (2)
        Konkursy - rok 2020 (14)
        Konkursy - rok 2019 (5)
        Konkursy - rok 2018 (2)
        Konkursy - rok 2017 (16)
        Konkursy - rok 2016 (7)
        Konkursy - rok 2015 (8)
        Konkursy - rok 2014 (12)
        Konkursy - rok 2013 (8)
        Konkursy - rok 2012 (11)
        Konkursy - rok 2011 (7)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Rok 2021 (0)
            Oświadczenia złożone w trakcie 2021 roku (1)
        Rok 2020 (1)
            Oświadczenia złożone za 2019 rok (0)
                Wójt Gminy Niegowa (1)
                Sekretarz Gminy (1)
                Skarbnik Gminy (1)
                Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa (1)
                Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy (3)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy (12)
                Radni Rady Gminy Niegowa (14)
            Oświadczenia złożone w trakcie 2020 roku (3)
        Rok 2019 (0)
            Oświadczenia złożone za 2018 rok (0)
                Wójt Gminy Niegowa (1)
                Sekretarz Gminy (1)
                Skarbnik Gminy (1)
                Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa (1)
                Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy (4)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy (13)
                Radni Rady Gminy Niegowa (14)
            Oświadczenia złożone w trakcie 2019 roku (1)
        Rok 2018 (1)
            Oświadczenia złożone za 2017 rok (0)
                Wójt Gminy Niegowa (1)
                Sekretarz Gminy (1)
                Skarbnik Gminy (1)
                Przewodniczący Rady Gminy Niegowa (1)
                Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy (5)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy (14)
                Radni Rady Gminy Niegowa (14)
            Oświadczenia złożone w trakcie 2018 roku (5)
            Oświadczenia złożone w trakcie 2018 roku (koniec kadencji 2014-2018) (0)
                Wójt Gminy Niegowa - koniec kadencji (1)
                Przewodniczący Rady Gminy Niegowa - koniec kadencji (1)
                Radni Rady Gminy Niegowa - koniec kadencji (14)
            Oświadczenia złożone w trakcie 2018 roku (początek kadencji 2018-2023) (0)
                Wójt Gminy Niegowa - początek kadencji (1)
                Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa - początek kadencji (1)
                Radni Rady Gminy Niegowa - początek kadencji (14)
        Rok 2017 (0)
            Oświadczenia złożone za 2016 rok (0)
                Wójt Gminy Niegowa (1)
                Sekretarz Gminy (1)
                Skarbnik Gminy (1)
                Przewodniczący Rady Gminy Niegowa (1)
                Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy (5)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy (12)
                Radni Rady Gminy Niegowa (14)
            Oświadczenia złożone w trakcie 2017 roku (3)
        Rok 2016 (0)
            Oświadczenia złożone za 2015 rok (0)
                Wójt Gminy Niegowa (1)
                Sekretarz Gminy (1)
                Skarbnik Gminy (1)
                Przewodniczący Rady Gminy Niegowa (1)
                Pracownicy Urzędu Gminy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy (5)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy (11)
                Radni Rady Gminy Niegowa (14)
            Oświadczenia złożone w trakcie 2016 roku (5)
    Skargi i wnioski (1)
    Wnioski o udostępnienie informacji publicznej (0)
        Rok 2018 (0)
        Rok 2017 (19)
    Petycje (1)
        Petycje - rok 2021 (2)
        Petycje - rok 2020 (1)
        Petycje - rok 2019 (3)
        Petycje - rok 2018 (1)
        Petycje - rok 2017 (2)
        Petycje - rok 2016 (2)
    Działalność lobbingowa (6)
    Formularze i druki do pobrania (0)
        USC, ewidencja ludności, dowody osobiste (1)
        Podatki (1)
        CEIDG (1)
        Gospodarka przestrzenna (1)
        Ochrona środowiska, gospodarka odpadami (1)
        Dostawa wody, odprowadz. ścieków, ustalenie nr (1)
        Zwrot podatku akcyzowego rolnikom (1)
        Dodatek mieszkaniowy (1)

Prawo lokalne
    Statut (2)
    Strategia rozwoju (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (0)
            I sesja - 21.11.2018 - Początek Kadencji (4)
            II sesja - 05.12.2018 (10)
            III sesja - 28.12.2018 (12)
            IV sesja - 30.01.2019 (6)
            V sesja - 28.02.2019 (5)
            VI sesja - 19.03.2019 (4)
            VII sesja nadzw - 10.04.2019 (2)
            VIII sesja - 15.05.2019 (9)
            IX sesja - 26.06.2019 (8)
            X sesja - 06.08.2019 (8)
            XI sesja - 04.10.2019 (10)
            XII sesja - 26.11.2019 (15)
            XIII sesja - 12.12.2019 (1)
            XIV sesja - 30.12.2019 (12)
            XV sesja - 29.01.2020 (10)
            XVI sesja nadzw - 13.03.2020 (2)
            XVII sesja nadzw - 31.03.2020 (8)
            XVIII sesja nadzw - 14.05.2020 (5)
            XIX sesja - 30.06.2020 (9)
            XX sesja - 14.08.2020 (11)
            XXI sesja - 25.09.2020 (4)
            XXII sesja - 20.11.2020 (18)
            XXIII sesja - 29.12.2020 (9)
            XXIV sesja - 28.01.2021 (6)
            XXV sesja - 26.02.2021 (7)
            XXVI sesja - 31.03.2021 (8)
            XXVII sesja - 30.04.2021 (6)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            I sesja - 27.11.2014 - Początek Kadencji (2)
            II sesja - 11.12.2014 (13)
            III sesja - 30.12.2014 (4)
            IV sesja - 23.01.2015 (10)
            V sesja - 26.02.2015 (10)
            VI sesja - 26.03.2015 (7)
            VII sesja - 11.05.2015 (6)
            VIII sesja - 09.06.2015 (3)
            IX sesja - 22.06.2015 (15)
            X sesja - 21.08.2015 (6)
            XI sesja - 21.09.2015 (4)
            XII sesja - 29.10.2015 (6)
            XIII sesja - 03.12.2015 (14)
            XIV sesja - 30.12.2015 (15)
            XV sesja - 16.02.2016 (16)
            XVI sesja - 30.03.2016 (7)
            XVII sesja - 22.04.2016 (3)
            XVIII sesja - 20.06.2016 (14)
            XIX sesja - 08.07.2016 (6)
            XX sesja - 14.09.2016 (5)
            XXI sesja - 29.09.2016 (1)
            XXII sesja - 28.10.2016 (4)
            XXIII sesja - 05.12.2016 (9)
            XXIV sesja - 29.12.2016 (7)
            XXV sesja - 30.01.2017 (9)
            XXVI sesja - 03.03.2017 (8)
            XXVII sesja - 13.03.2017 (1)
            XXVIII sesja - 31.03.2017 (9)
            XXIX sesja - 29.05.2017 (8)
            XXX sesja - 28.06.2017 (13)
            XXXI sesja - 10.08.2017 (5)
            XXXII sesja - 29.09.2017 (12)
            XXXIII sesja - 30.10.2017 (8)
            XXXIV sesja - 20.11.2017 (1)
            XXXV sesja - 29.11.2017 (11)
            XXXVI sesja - 28.12.2017 (7)
            XXXVII sesja - 09.02.2018 (13)
            XXXVIII sesja - 01.03.2018 (1)
            XXXIX sesja - 29.03.2018 (8)
            XL sesja - 30.04.2018 (1)
            XLI sesja - 14.06.2018 (12)
            XLII sesja - 08.08.2018 (3)
            XLIII sesja - 27.09.2018 (6)
            XLIV sesja - 11.10.2018 (2)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            I sesja - 02.12.2010 - Początek Kadencji (7)
            II sesja - 02.12.2010 (1)
            III sesja - 10.12.2010 (5)
            IV sesja - 30.12.2010 (12)
            V sesja - 29.01.2011 (6)
            VI sesja - 26.02.2011 (5)
            VII sesja - 30.03.2011 (9)
            VIII sesja - 11.05.2011 (9)
            IX sesja - 24.06.2011 (14)
            X sesja - 02.08.2011 (3)
            XI sesja - 31.08.2011 (11)
            XII sesja - 30.09.2011 (8)
            XIII sesja - 28.10.2011 (2)
            XIV sesja 30.11.2011 (8)
            XV sesja 30.12.2011 (9)
            XVI sesja 31.01.2012 (7)
            XVII sesja 01.03.2012 (8)
            XVIII sesja 30.03.2012 (5)
            XIX sesja 31.05.2012 (6)
            XX sesja 26.06.2012 (19)
            XXI sesja 21.08.2012 (7)
            XXII sesja 28.09.2012 (9)
            XXIII sesja 30.10.2012 (7)
            XXIV sesja 04.12.2012 (9)
            XXV sesja 28.12.2012 (14)
            XXVI sesja 07.02.2013 (12)
            XXVII sesja 21.03.2013 (8)
            XXVIII sesja 30.04.2013 (4)
            XXIX sesja 26.06.2013 (10)
            XXX sesja 30.08.2013 (3)
            XXXI sesja 30.09.2013 (3)
            XXXII sesja 19.11.2013 (1)
            XXXIII sesja 27.11.2013 (9)
            XXXIV sesja 30.12.2013 (6)
            XXXV sesja 31.01.2014 (13)
            XXXVI sesja 28.02.2014 (8)
            XXXVII sesja 28.03.2014 (9)
            XXXVIII sesja 27.05.2014 (6)
            XXXIX sesja - 26.06.2014 (13)
            XL sesja - 27.08.2014 (6)
            XLI sesja - 30.10.2014 - Koniec Kadencji (6)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
            I sesja - 21.11.2006 - Początek Kadencji (6)
            II sesja - 02.12.2006 (2)
            III sesja - 12.12.2006 (8)
            IV sesja - 28.12.2006 (4)
            V sesja - 23.02.2007 (12)
            VI sesja - 29.03.2007 (5)
            VII sesja - 27.04.2007 (7)
            VIIII sesja - 28.06.2007 (15)
            IX sesja - 16.07.2007 (1)
            X sesja - 30.08.2007 (5)
            XI sesja - 13.09.2007 (2)
            XII sesja - 31.10.2007 (9)
            XIII sesja - 27.11.2007 (7)
            XIV sesja - 14.12.2007 (1)
            XV sesja - 28.12.2007 (5)
            XVI sesja - 30.01.2008 (6)
            XVII sesja - 07.03.2008 (11)
            XVIII sesja - 29.04.2008 (13)
            XIX sesja - 30.06.2008 (23)
            XX sesja - 28.08.2008 (7)
            XXI sesja - 29.09.2008 (1)
            XXII sesja - 10.11.2008 (10)
            XXIII sesja - 11.12.2008 (9)
            XXIV sesja - 30.12.2008 (6)
            XXV sesja - 29.01.2009 (7)
            XXVI sesja - 25.02.2009 (7)
            XXVII sesja - 27.03.2009 (2)
            XXVIII sesja - 28.04.2009 (9)
            XXIX sesja - 29.05.2009 (13)
            XXX sesja - 08.06.2009 (1)
            XXXI sesja - 29.06.2009 (8)
            XXXII sesja - 17.07.2009 (2)
            XXXIII sesja - 04.09.2009 (8)
            XXXIV sesja - 28.10.2009 (6)
            XXXV sesja - 30.11.2009 (7)
            XXXVI sesja - 11.12.2009 (4)
            XXXVII sesja - 29.12.2009 (6)
            XXXVIII sesja - 22.01.2010 (4)
            XXXIX sesja - 17.03.2010 (9)
            XL sesja - 30.04.2010 (7)
            XLI sesja - 27.05.2010 (1)
            XLII sesja - 30.06.2010 (6)
            XLIII sesja - 26.08.2010 (7)
            XLIV sesja - 29.09.2010 (12)
            XLV sesja - 09.11.2010 - Koniec Kadencji (7)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (0)
            2021 rok (39)
            2020 rok (119)
            2019 rok (120)
            2018 rok (27)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            2018 rok (122)
            2017 rok (105)
            2016 rok (96)
            2015 rok (139)
            2014 rok (6)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2014 rok (70)
            2013 rok (70)
            2012 rok (79)
            2011 rok (75)
            2010 rok (5)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
            2006 rok (17)
            2007 rok (63)
            2008 rok (82)
            2009 rok (97)
            2010 rok (53)
    Budżet (0)
        Budżet na 2021 rok (0)
            Projekt budżetu na 2021 rok (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (5)
            Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu na 2021 rok (2)
        Budżet na 2020 rok (0)
            Projekt budżetu na 2020 rok (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (7)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. (1)
        Budżet na 2019 rok (0)
            Projekt budżetu na 2019 rok (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (9)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. (0)
                IV kwartał 2019 (1)
        Budżet na 2018 rok (0)
            Projekt budżetu na 2018 rok (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (8)
            Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu na 2018 rok (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. (1)
                IV kwartał2018 (1)
        Budżet na 2017 rok (0)
            Projekt budżetu na 2017 rok (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (8)
            Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu na 2017 rok (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. (2)
        Budżet na 2016 rok (0)
            Projekt budżetu na 2016 rok (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (4)
            Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu na 2016 rok (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. (2)
                I kwartał 2016 (1)
                II kwartał 2016 (1)
                III kwartał 2016 (1)
        Budżet na 2015 rok (0)
            Projekt budżetu na 2015 rok (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu na 2015 rok (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. (2)
                I kwartał2015 (1)
                II kwartał 2015 (1)
                III kwartał 2015 (1)
                IV kwartał 2015 (1)
        Budżet na 2014 rok (0)
            Projekt Budżetu na 2014 r. (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
            Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu na 2014 rok (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. (2)
                I kwartał 2014 (1)
                II kwartał 2014 (1)
                III kwartał 2014 (1)
                IV kwartał 2014 (1)
        Budżet na 2013 rok (0)
            Projekt Budżetu na 2013 r. (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
            Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu na 2013 rok. (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. (1)
                I kwartał 2013 (1)
                II kwartał 2013 (1)
                III kwartał 2013 (1)
                IV kwartał 2013 (1)
        Budżet na 2012 rok (0)
            Projekt Budżetu na 2012 r. (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (4)
            Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu na 2012 rok. (2)
            Zmiany w budżecie na 2012 r. (0)
                Uchwały (1)
                Zarządzenia (1)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. (1)
                I kwartał 2012 (1)
                II kwartał 2012 (1)
                III kwartał 2012 (1)
                IV kwartał 2012 (1)
        Budżet na 2011 rok (0)
            Procedura uchwalania budżetu (1)
            Projekt Budżetu na 2011 r. (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
            Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu na 2011 rok. (3)
            Zmiany w Budżecie na 2011 r. (0)
                Uchwały (1)
                Zarządzenia (1)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. (1)
        Budżet na 2010 rok (0)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (1)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. (1)
    Sprawozdania finansowe (0)
        Sprawozdania za rok 2020 (9)
        Sprawozdania za rok 2019 (9)
        Sprawozdania za rok 2018 (11)
    Dotacje oświatowe (5)
    Podatki i opłaty (1)
        Obowiązujące w 2021 roku (4)
        Obowiązujące w 2020 roku (5)
        Obowiązujące w 2019 roku (5)
        Obowiązujące w 2018 roku (5)
        Obowiązujące w 2017 roku (5)
        Obowiązujące w 2016 roku (5)
        Obowiązujące w 2015 roku (5)
        Obowiązujące w 2014 roku (5)
        Obowiązujące w 2013 roku (5)
        Obowiązujące w 2012 roku (5)
        Obowiązujące w 2011 roku (5)
        Obowiązujące w 2010 roku (4)
    Wykaz ulg, umorzeń, odroczeń podatków (0)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2014 (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (13)
        ANTOLKA, TOMISZOWICE (1)
        BLIŻYCE (1)
        DĄBROWNO (1)
        LUDWINÓW, GORZKÓW NOWY, GORZKÓW STARY (1)
        ŁUTOWIEC, MOCZYDŁO (1)
        MIRÓW, BOBOLICE (2)
        MZURÓW (1)
        NIEGOWA (1)
        OGORZELNIK (1)
        POSTASZOWICE, NIEGÓWKA, BRZEZINY (1)
        SOKOLNIKI, ZAGÓRZE (1)
        TRZEBNIÓW (1)
        Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów zmian MPZP Gminy Niegowa (3)
        Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP Gminy Niegowa (1)
    Ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi (95)
        Gospodarka Odpadami Komunalnymi (20)
            Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (5)
            Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (7)
            Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych stałych (3)
            Osiągnięte poziomy recyklingu odpadów komunalnych (3)
            Punkt PSZOK i terminy otwarcia punktu w Gminie Niegowa (3)
            Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (2)
            Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niegowa (2)
            Wykaz punktów odbioru folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych (1)
        Program Ochrony Środowiska (2)
        Program usuwania azbestu (2)
        Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło... (4)
        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
        Ochrona powietrza (5)
        EKOPORTAL (1)
        Rejestr Wpisów Działalności Regulowanej (3)
        Orzeczenia o jakości wody (0)
            Rok 2015 (1)
        Decyzje środowiskowe (0)
            Rok 2019 (0)
                Zawiadomienia/obwieszczenia o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych (2)
                Zawiadomienia o wszczęciu postępowań (2)
                Zawiadomienia o zebraniu dowodów (2)
                Informacja o wydaniu decyzji (2)
            2021 (0)
                Zawiadomienia/obwieszczenia o umieszczeniu w dostepnym wykazie danych (1)
                Zawiadomienia o wszczęciu postępowania (1)
                Zawiadomienia o zebraniu dowodów (1)
                Informacja o wydaniu decyzji (1)
        Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (7)
        Uchwały (1)
    Ochrona zabytków (2)
        Gminna Ewidencja Zabytków (14)

GOPS Niegowa
    Program Rodzina 500 plus (1)
    Konkursy (3)
    Zapytania ofertowe (1)

Rejestr Instytucji Kultury
    Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Niegowa (1)

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa
    Program działania (1)

Ochrona danych osobowych - RODO
    Inspektor Ochrony Danych (1)
    Obowiązki informacyjne (0)
        Zarządzenia - ochrona danych osobowych (2)
        Informacje dla Interesantów (2)
        Informacje dla Kontrahentów (1)
        USC, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste (1)
        Podatki i opłaty lokalne (1)
        Dostawa wody, odprowadzanie ścieków (1)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Monitoring wizyjny (1)

Deklaracja dostępności - raporty
    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (1)

Koordynator ds. dostępności
    Koordynator ds. dostępności (1)

Inne
    Pomoc publiczna de minimis (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Program Współpracy na 2019 rok (1)
        Program Współpracy na 2018 rok (1)
        Program Współpracy na 2017 rok (1)
        Program Współpracy na 2016 rok (1)
        Program Współpracy na 2015 rok (1)
        Program Współpracy na 2014 rok (1)
        Program Współpracy na 2013 rok (1)
        Program Współpracy na 2012 rok (1)
        Konsultacje (16)
        Konkursy (0)
            rok 2021 (1)
            rok 2020 (2)
            rok 2019 (3)
            rok 2018 (3)
            rok 2017 (3)
            rok 2016 (3)
            rok 2015 (2)
            rok 2014 (2)
            rok 2013 (2)
            rok 2012 (2)
        Dotacje bez konkursu (1)
            Złożone wnioski - rok 2020 (1)
            Złożone wnioski - rok 2019 (7)
            Złożone wnioski - rok 2018 (5)
            Złożone wnioski - rok 2017 (4)
            Złożone wnioski - rok 2016 (4)
            Złożone wnioski - rok 2015 (1)
            Złożone wnioski - rok 2014 (1)
            Złożone wnioski - rok 2013 (2)
            Złożone wnioski - rok 2012 (2)
            Informacje o wyborze ofert (1)
        Sprawozdania (9)
        Stowarzyszenia działające na terenie Gminy (1)
        Program Współpracy na 2020 rok (1)
        Program Współpracy na 2021 rok (0)
    WYBORY PREZYDENTA RP 2020 (15)
    WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 (6)
    WYBORY DO ŚL. IZBY ROLNICZEJ 2019 (1)
    WYBORY ŁAWNIKÓW (1)
    WYBORY DO PARLAMENTU EU 2019 (5)
    WYBORY SOŁTYSÓW 2019 (1)
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 (30)
    WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2015 (11)
    REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 (8)
    WYBORY PREZYDENTA RP 2015 (13)
    WYBORY SOŁTYSÓW 2015 (1)
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (16)
    WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014 (6)
    WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011 (4)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (1)
    Spis Rolny 2020 (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij