Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) w Urzędzie Gminy Niegowa wyznaczony został Koordynator ds. dostępności.


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Niegowa,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe Koordynatora ds. dostępności:

 

Iwona Bugaj

e-mail:    ibugaj@niegowa.pl

Telefon:  343151020

 

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1,42-320 Niegowa