Wójt Gminy

MARIUSZ REMBAK
Wójt Gminy Niegowa
Telefon: +48 (34) 315-10-20
e-mail: mariusz.rembak@niegowa.pl 

Sekretarz Gminy


JERZY TATAREK
Sekretarz Gminy Niegowa
Telefon: +48 (34) 315-10-20
e-mail: j.tatarek@niegowa.pl 
 

Skarbnik Gminy

CECYLIA LAMPA
Skarbnik Gminy Niegowa
Telefon: +48 (34) 315-10-44
e-mail: c.lampa@niegowa.pl 

Przewodnicząca Rady Gminy


ZOFIA KASZNIA
Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa
Telefon: +48 (34) 315-10-20
 e-mail: z.kasznia-radna@niegowa.pl