Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu wydawania zezwoleń na wjazd na drogi objęte zakazem ruchu na terenie Gminy Niegowa znajdują się w poniższych załącznikach.