Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem programowym, który integruje potrzeby społeczności lokalnej w zakresie ładu kulturowo - ekologicznego, społecznego oraz gospodarczo - infrastrukturalnego. Niniejszy dokument jest kompleksowym i zintegrowanym opracowaniem, wdrażanym i monitorowanym przez samorząd lokalny. Jest także wieloletnim programem działań, wyznaczającym kierunki rozwoju, w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym.