Dni i godziny przyjęć interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

 

Wójt Gminy Niegowa - poniedziałek, wtorek, środa w godz.  od 12:30 do 14:30

 

Sekretarz Gminy - w godzinach pracy Urzędu

 

Skarbnik Gminy  - w godzinach pracy Urzędu