Gmina Niegowa położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, na południowy wschód od Częstochowy. Należy do powiatu myszkowskiego.

 

Gminę zamieszkuje 5,6 tys. osób na obszarze 88,0 km, co oznacza, że gęstość zaludnienia jest niska i wynosi 64 osób na 1 km.

 

Gmina ma charakter rolniczy. Posiada dogodne warunki dla rozwoju turystyki. Walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy Niegowa (kompleksy leśne wchodzące w skład Zespołu Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”) stanowią potencjał do rozwoju różnego rodzaju form turystyki i rekreacji.

 

(Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach)