Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Bożena Wróbel
e-mail:
bwrobel@niegowa.pl