Informuję mieszkańców Gminy Niegowa, że w dniu 25 lutego 2021 roku (czwartek) w sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niegowie ul. Sportowa 1,  odbędą się   wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Niegowa:

Komisji Rewizyjnej  oraz Komisji ds. Finansów, Budżetu i Promocji Gminy -  o godz. 10.00


Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zdrowia oraz Ochrony Przeciwpożarowej i Komisji ds. Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu – o godz. 12.00


Ze względu na stan epidemii Komisje odbędą się wyłącznie z udziałem Radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i obsługi komisji.