Zarządzenie nr 196/2020 z dnia 14.07.2020r., w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Niegówka