Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Niegowa

Kolorowy pasek

Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niegowa

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niegowa

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niegowa

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niegowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, pok. Nr 3 , w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Niegowa: http://www.niegowa.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 1200 w pok. nr 22 (sala konferencyjna) w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Niegowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2017 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1,
42-320 Niegowa, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@niegowa.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Niegowa .

Załączniki

FORMULARZ-Uwagi_do_projektu_studium (179.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
AKTUALIZACJA-Niegowa_tekst_studium (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
AKTUALIZACJA-Niegowa_prognoza_srodow (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
AKTUALIZACJA-Niegowa-rys_kierunki (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
AKTUALIZACJA-Niegowa-rys_uwarunkow (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OBWIESZCZENIE-Wglad_do_proj_Studium (317.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niegowa_tekst_studium (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niegowa_prognoza_srodowiskowa (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niegowa-rysunek_kierunki_ (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Niegowa-rysunek_uwarunkowania_ (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogdan Dub
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ireneusz Staśko
Data wprowadzenia:2017-01-27 10:06:48
Opublikował:Ireneusz Staśko
Data publikacji:2017-01-27 10:12:47
Ostatnia zmiana:2017-02-06 09:13:55
Ilość wyświetleń:1794
Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij