Informację dotyczącą podstawowych kwot dotacji na ucznia w 2021 roku publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych zamieszczono w poniższym załączniku.