Zarządzenie nr 298/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niegowa za 2020 rok