Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych w 2020 roku wobec organów Gminy Niegowa