Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegowa w 2021 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zapytania ankietowego tj. zebrania uwag i propozycji do konsultowanego projektu uchwały w terminie od dnia 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Szczególowe informacje w poniższych załącznikach.