Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Niegowa

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niegowa, w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowno

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zmianami) oraz następującej Uchwały Nr 63/IX/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 24 czerwca 2011 r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następującego projektu pt.:

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowno

 

zwanego dalej Planem

 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowno, w dniach od 8 kwietnia do 10 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1 - Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 2, w godzinach od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 16.30 (w poniedziałki) oraz od 9:00 do 13:00 (od wtorku do piątku).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie Planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy - Sala Narad (pok. 14), o godzinie 14:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie Planu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Niegowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2013 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

 

1) projekcie pt. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowno;

 

2) dokumencie pt. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowno.

 

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), w/w projekt Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Wnioski i uwagi do ww. prognozy oddziaływania na środowisko w/w Planu mogą być wnoszone w terminie do dnia 31 maja 2013 r., w formie:

 

-    pisemnej, na adres: Urząd Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa,

 

-    ustnie do protokołu w Referacie Rozwoju Gospodarczego. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Promocji Gminy, pok. 2, Urząd Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa,

 

-    za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: urzad@niegowa.pl.

 

 

Niegowa, dnia 29 marca 2013 r.

Wójt Gminy Niegowa

 

/-/ mgr KRZYSZTOF MOTYL

Załączniki

OBWIESZCZENIE-o_wgladzie_do_Projektu_Zmiany_MPZP_Dabrowno (278.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogdan Dub
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ireneusz Staśko
Data wprowadzenia:2013-04-02 10:46:59
Opublikował:Ireneusz Staśko
Data publikacji:2013-04-02 10:49:03
Ostatnia zmiana:2013-04-02 10:49:15
Ilość wyświetleń:1028
Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij